Thỏa thuận sử dụng

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng Quý khách đến với ProHOST (“ProHOST”, "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp), ProHOST cung cấp dịch vụ (được nêu trên website www.prohost.vn) cho quý khách, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng dịch vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là "PRT"). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật PRT theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi PRT được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản PRT đã được cập nhật. Quý khách có thể xem bản PRT mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: http://www.prohost.vn/post/Thoa-thuan-su-dung.aspx

 

CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ KHÁCH TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ

Khi xem xét việc Quý khách sử dụng dịch vụ, Quý khách cam kết rằng mình có tư cách pháp nhân theo luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Quý khách cũng phải đồng ý rằng:

 •  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. 
 •  Chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng dịch vụ của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra. Tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.
 •  Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho ProHOST biết để đảm bảo thông tin chính xác. ProHOST không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.
 •  Quý khách có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các dịch vụ đã đăng ký: Trong mọi trường hợp, dịch vụ không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Thời gian gia hạn trước 10 ngày kể từ ngày hết hạn. ProHOST không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.
 •  Quý khách có trách nhiệm thực hiện việc sao lưu tất cả dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của ProHOST. Mọi mất mát, hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ tại máy chủ của ProHOST. ProHOST không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.
 •  Quý khách đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, bạn phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Quý khách đồng ý giữ cho ProHOST, các công ty liên quan, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của ProHOST, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ việc Quý khách không tuân thủ quy định tại Mục 2 này
 •  Quý khách phải chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia. VN trên website http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin. 

 

TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

 Quý khách sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ. Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý (a) thông báo ngay cho ProHOST về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng Quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. ProHOST không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định tại Mục 3 này. 

 

QUYỀN TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chúng tôi có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

 • Quý khách sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Quý khách sử dụng dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Quý khách gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm...hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
 • Quý khách lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
 • Quý khách tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Quý khách có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên dịch vụ hoặc ở nơi khác.
 • Quý khách mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của ProHOST, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức.
 • Quý khách vi phạm các chính sách Spam của chúng tôi. 

 

LỢI ÍCH CỦA BÊN THỨ BA

Quý khách đồng ý rằng, ngọai trừ trường hợp được quy định rõ ràng khác đi trong PRT này, sẽ không có lợi ích của bên thứ ba theo thỏa thuận này. 

 

CUNG CẤP LẠI DỊCH VỤ CHO BÊN THỨ BA

Quý khách hiểu và đồng ý thi hành đầy đủ các quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành do Bộ Thông Tin Truyền và các quy định khác của pháp luật Việt nam trước khi cung cấp lại dịch vụ cho bên thứ ba.

Quý khách chịu trách nhiệm theo dõi việc đăng ký và duy trì đối với các dịch vụ do mình quản lý và chịu trách nhiệm đối với các nghiệp vụ quản lý dịch vụ của mình.

Quý khách cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin chính xác về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân do Quý khách quản lý.

Quý khách không được phép cản trở bất hợp pháp các cá nhân, tổ chức chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền và các dịch vụ khác.

Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác.

Cung cấp đầy đủ bản khai đăng ký tên miền Việt Nam theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ. Trong trường hợp chậm bổ sung, tên miền sẽ bị xóa mà không hoàn lại phí.

 

BỒI THƯỜNG

Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho ProHOST và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của ProHOST, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ nội dung mà Quý khách gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp dưới hình thức khác qua dịch vụ, phát sinh từ việc Quý khách sử dụng dịch vụ, việc Quý khách liên kết tới dịch vụ, việc Quý khách vi phạm PRT hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành. 

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Quý khách hiểu rõ ràng và đồng ý rằng ProHOST và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức cấp giấy phép sẽ không chịu trách nhiệm trước Quý khách đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi ProHOST hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện hoặc các nhân viên, tùy theo từng trường hợp, đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó), phát sinh từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) chi phí mua các hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ các hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iv) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà Quý khách truyền tải; (v) xác nhận hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) mọi sản phẩm hoặc dịch vụ bị bác bỏ hoặc các thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm. không quy định nào trong PRT sẽ hạn chế nghĩa vụ của chúng tôi hoặc các tổ chức cấp giấy phép, nhà cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện hoặc các nhân viên, tùy theo từng trường hợp, đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi hoặc sơ suất của họ. 

 

TRANH CHẤP TÊN MIỀN

Các trường hợp xảy ra tranh chấp tên miền quốc tế sẽ tuân thủ đúng tiến trình giải quyết của ICANN được mô tả trên website http://www.tranhchaptenmien.vn/3-6-224-5-7-00-20050923.htm. Nhà đăng đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Các trường hợp xảy ra tranh chấp tên miền .VN sẽ tuân thủ đúng tiến trình giải quyết của VNNIC được mô tả trên website http://www.tranhchaptenmien.vn. Nhà đăng đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.