Bảng giá tên miền

Tên miền thông dụng

Tên miền
Phí cài đặt
Phí duy trì hàng năm
.com/ .biz / .info / .org
Miễn phí
240,000
.vn ***
280,000
470,000
Tên miền Việt Nam
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn
280,000
340,000
Tên miền Việt Nam
.net
Miễn phí
270,000
.net

Tên miền khác

Tên miền
Phí cài đặt
Phí duy trì hàng năm
.cc
Miễn phí
630,000
.tv
Miễn phí
860,000
.mobi
Miễn phí
450,000
.eu
Miễn phí
280,000
Không được phép transfer
.asia
Miễn phí
390,000
Không được phép transfer
.me
Miễn phí
590,000
.tel
Miễn phí
330,000
.in
Miễn phí
470,000
.co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in
Miễn phí
240,000
.us
Miễn phí
240,000
.tw
Miễn phí
930,000
.com.tw/ .net.tw/ .org.tw
Miễn phí
790,000
.co.uk/.me.uk/.org.uk
Miễn phí
350,000
.xxx
Miễn phí
2,500,000
.pro
Miễn phí
600,000
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ .info.vn/ .biz.vn/ .name.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .name.vn/
200,000
210,000
Tên miền Việt Nam
.club
Miễn phí
380,000
Tên miền Club
.name
Miễn phí
260,000
.ws (2 Chars)
11,555,000
28,830,000
Tên miền .ws 2 ký tự
.ws (3 Chars)
573,000
17,350,000
Tên miền .ws 3 ký tự
.ws (4 Chars)
Miễn phí
440,000
Tên miền .ws từ 4 ký tự
.top
Miễn phí
380,000
.top
.website
Miễn phí
500,000
.website
.hosting
Miễn phí
750,000
.hosting