PRO CLOUND - giải pháp website mạnh mẽ!

PRO CLOUD A

58.000 đ
Giảm ngay 50% còn

29.000 đ/tháng


Dung lượng
: 1.000MB
Lưu lượng
: unlimited
E-mail
: 15
Park domain
: unlimited
Addon domain
: 0
Database SQL
: 1
Sub domain
: unlimited

PRO CLOUD B

98.000 đ
Giảm ngay 50% còn

49.000 đ/tháng


Dung lượng
: 2.000 MB
Lưu lượng
: unlimited
E-mail
: 30
Park domain
: unlimited
Addon domain
: 0
Database SQL
: 1
Sub domain
: unlimited

PRO CLOUD C

128.000 đ
Giảm ngay 50% còn

64.000 đ/tháng


Dung lượng
: 3.000 mb
Lưu lượng
: unlimited
E-mail
: 30
Park domain
: unlimited
Addon domain
: 1
Database SQL
: 2
Sub domain
: unlimited

PRO CLOUD D

198.000 đ
Giảm ngay 50% còn

99.000 đ/tháng


Dung lượng
: 5.000 MB
Lưu lượng
: unlimited
E-mail
: 30
Park domain
: unlimited
Addon domain
: 1
Database SQL
: 2
Sub domain
: unlimited

PRO CLOUD E

248.000 đ
Giảm ngay 50% còn

124.000 đ/tháng


Dung lượng
: 7.000 MB
Lưu lượng
: unlimited
E-mail
: 30
Park domain
: unlimited
Addon domain
: 3
Database SQL
: 6
Sub domain
: unlimited

Tính năng web hosting
Nền tảng máy chủ public cloud OpenStack
Tốc độ cao, bảo mật, an toàn, ổn định
Tăng tốc và tối ưu hóa website
Uptime 99.99%

Tính năng
Hỗ trợ
Email
POP3/SMTP
Chống Virus và Spam
Database
MS SQL Server / MySQL / MS Access
Truy cập Database từ xa
Domain
Parked domain
Addon domain
Uptime & Support
Server uptime 99.99%
Công cụ
Hỗ trợ
WebMail
Multi MX (NEW)
Control Panel
PhpMyAdmin
Sub domain
Forwarding
PHP 4 / PHP 5 / Perl / Python
Crystal Report Runtime
24/7 x 365 hotline, helpdesk, email support