PRO SHARED A

399.000 đ/tháng


Dung lượng
: 10GB
Lưu lượng
: 500GB
E-mail
: unlimited
Park domain
: unlimited
Addon domain
: unlimited
Database SQL
: unlimited
Sub domain
: unlimited

PRO SHARED B

559.000 đ/tháng


Dung lượng
: 20GB
Lưu lượng
: 800GB
E-mail
: unlimited
Park domain
: unlimited
Addon domain
: unlimited
Database SQL
: unlimited
Sub domain
: unlimited

PRO SHARED C

759.000 đ/tháng


Dung lượng
: 30GB
Lưu lượng
: 1.000GB
E-mail
: unlimited
Park domain
: unlimited
Addon domain
: unlimited
Database SQL
: unlimited
Sub domain
: unlimited

PRO SHARED D

859.000 đ/tháng


Dung lượng
: 40GB
Lưu lượng
: 1.200GB
E-mail
: unlimited
Park domain
: unlimited
Addon domain
: unlimited
Database SQL
: unlimited
Sub domain
: unlimited

PRO SHARED E

1.699.000 đ/tháng


Dung lượng
: 100GB
Lưu lượng
: 2.000GB
E-mail
: unlimited
Park domain
: unlimited
Addon domain
: unlimited
Database SQL
: unlimited
Sub domain
: unlimited

Tính năng web hosting
Nền tảng máy chủ public cloud OpenStack
Tốc độ cao, bảo mật, an toàn, ổn định
Tăng tốc và tối ưu hóa website
Uptime 99.99%

Tính năng
Hỗ trợ
Email
POP3/SMTP
Chống Virus và Spam
Database
MS SQL Server / MySQL / MS Access
Truy cập Database từ xa
Domain
Parked domain
Addon domain
Uptime & Support
Server uptime 99.99%
Công cụ
Hỗ trợ
WebMail
Multi MX (NEW)
Control Panel
PhpMyAdmin
Sub domain
Forwarding
PHP 4 / PHP 5 / Perl / Python
Crystal Report Runtime
24/7 x 365 hotline, helpdesk, email support